Sensitive Sigma™ Paddle van Sigmascreening

Mammografie is bepaald niet geliefd bij vrouwen. Ook voor radiologen heeft deze techniek een aantal nadelen die te maken hebben met de betrouwbaarheid. Toch zal geen radioloog het onderzoek overslaan. Reden voor General Electric om steeds te blijven werken aan innovaties.

In een eerdere uitgave van het GE Magazine [1] is aandacht besteed aan een baanbrekende innovatie op het gebied van borstcompressie binnen de mammografie; de Sensitive Sigma paddle. Deze aandrukplaat biedt de mogelijkheid om drukgestuurde compressie uit te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met de grootte en stijfheid van elke borst. De druk wordt real-time weergegeven aan de laborant met behulp van meerdere LED lampjes. Excessief hoge en te lage drukken worden hierdoor vermeden. Inmiddels worden deze Sensitive Sigma paddles op diverse locaties in Europa zeer succesvol gebruikt, zowel in ziekenhuizen als ook binnen screeningcentra.

SIGMA

GE Healthcare is hiermee leidend geworden op het gebied van drukgestuurde compressie. Naast de voordelen als minder onnodige pijn voor patiënten, brengt nieuw onderzoek nog extra mogelijkheden voor drukgestuurde compressie aan het licht. Een grote doorbraak lijkt dat met een matige druk bij de compressie van de borst, de performance van de mammografie beter wordt. Een grootschalig onafhankelijk Noors onderzoek van 261.000 beelden [2] wijst erop dat er een onmiskenbaar verband bestaat tussen druk en performance parameters van mammografie. In combinatie met de resultaten van een eerder onderzoek op data verkregen uit de Nederlandse screening3, kan men concluderen dat er sprake is van een optimale druk juist onder de diastolische bloeddruk. Dit komt sterk overeen met de door Sigmascreening ingestelde drukwaarde. Deze studies duiden op het belang van een op drukgestuurde compressie van de borst, zoals zou kunnen worden toegepast tijdens een mammografisch onderzoek met behulp van de Sensitive Sigma™ Paddle van Sigmascreening.

"In Nederland wordt opvallend meer druk uitgeoefend dan in andere landen”, vertelt emeritus-hoogleraar Kees Grimbergen die bij het bedrijf betrokken is. "De algemene opvatting was: hoe meer compressie, hoe dunner de borst en des te beter het mammogram. Maar dat blijkt toch anders. Het is gebleken dat als je te hard drukt, de borsten vrijwel niet meer dunner worden, maar erger nog, bloedvaten en kleine tumoren kunnen hierdoor als het ware worden weggedrukt.”

"Wij zijn ervan overtuigd dat onze, voor veel vrouwen mildere en minder pijnlijke oplossing, de opkomst bij bevolkingsonderzoeken naar borstkanker zal verhogen, terwijl de diagnostische prestaties worden verbeterd,” aldus Ivo Aarninkhof, CEO van Sigmascreening. “Onze Sensitive Sigma Paddle kan een (voorheen niet beschikbare) parameter, namelijk druk, meten en visualiseren. Hiermee kunnen ziekenhuizen en onderzoekscentra voor borstkanker nu ook rekening houden met borstgrootte en de stijfheid van weefsel. Dit voorkomt de tot op heden ervaren negatieve gevolgen van onder of overcompressie van de borst en zorgt jaar in jaar uit voor een betere en ook goed reproduceerbare procedure. 

Referenties

  1. GE Healthcare Magazine nr.2 2015
  2. Moshina, N., S. Sebuodegard, and S. Hofvind, Is breast compression associated with breast cancer detection and other early performance measures in a population-based breast cancer screening program? Breast Cancer Res Treat, 2017. 163(3): p. 605-613. 
  3. Holland, K., I. Sechopoulos, G.J. den Heeten, R.M. Mann, and N. Karssemeijer, Performance of Breast Cancer Screening Depends on Mammographic Compression, in Breast Imaging; 13th International Workshop, IWDM 2016, Malmö, Sweden, June 19-22, 2016, Proceedings, A. Tingberg, K. Lång, and P.Timberg, Editors. 2016, Springer International Publishing. p. 183-189.