Deventer Ziekenhuis kiest ziekenhuisbreed voor echosystemen van GE Healthcare

Radioloog dr. C. Klok werd namens de afdeling radiologie als aanspreekpunt betrokken bij het echoproject in Deventer. Op zijn afdeling werken ongeveer tachtig medewerkers als radiodiagnostisch laborant of administratief medewerker. Binnen het maatschap zijn verder zestien radiologen werkzaam, waarvan zes nog in opleiding.

Deventer radiologie

Foto: Dr. C. Klok (radioloog) met Christel Ophuis (Applicatiespecialist GE)


Radiologie

Dr. Klok startte met het verzamelen van kennis en informatie over het huidige aanbod van echoapparatuur. Meningen en ervaringen van collega’s liet hij daarbij zwaar meewegen. Vier collega-radiologen liet Klok direct meebeslissen over de keuze, maar ook de mening van assistenten in opleiding werd gevraagd en ervaringen van collega’s van andere afdelingen en andere ziekenhuizen werden gepeild. “In dit project moesten we buiten onze eigen comfortzone kijken. In het Deventer Ziekenhuis zijn andere afdelingen die al gewend zijn en ervaring hebben met het werken met GE Healthcare-apparatuur, zoals cardiologie en de gynaecologie. Ook met hen spreek je dan vanzelfsprekend weleens over het echoproject,” aldus Klok.

Het bleek voor de radioloog lastig om zich een objectief oordeel te vormen. “Er zijn natuurlijk altijd voorkeuren doordat men bijvoorbeeld in andere ziekenhuizen met een ander merk dan GE heeft gewerkt. Het is best moeilijk om iedereen in een beoordelingstraject tevreden te krijgen.”

Het ziekenhuisbrede selectietraject bestond uit twee fasen. Op basis van informatie die door de firma’s was aangeleverd werd een shortlist gemaakt. Daaropvolgend werden leveranciers uitgenodigd voor een proefplaatsing. “Er is daarbij gekozen geen firma’s uit te nodigen die nog maar kort op de markt zijn met een nieuwe generatie echoapparatuur. Het was voor ons niet haalbaar om alle bedrijven uit te nodigen. In de beoordeling van apparatuur is ook gekeken naar aspecten die te maken hebben met follow-up en serviceverlening,” licht Klok toe.

Aan het eind van het traject bleven er wat de radiologen betreft twee potentiële leveranciers over. “De maatschap radiologie heeft nog overwogen om de beste twee machines naast elkaar te plaatsen, maar afgezet tegen de tijd die dat zou kosten, was dit voor ons reden om dit niet aan de projectgroep voor te stellen.”

De service van GE Healthcare en de functionaliteiten van het door hen aangeboden echoapparaat waren voor Klok uiteindelijk doorslaggevend. De leverancier kwam nog een keer naar Deventer terug speciaal om de musculoskeletale echografie duidelijk toe te lichten. Tijdens de demonstratie van applicatiespecialist General Imaging Ultrasound van GE Healthcare Christel Ophuis werd Klok verrast door de functionaliteit Volume Navigatie / Fusion Imaging. Hij kon als radioloog op deze manier laagdrempelig kennismaken met de voordelen van deze toepassing.  

“In principe zijn we voor de interventies meer gericht op de procedures op onze hybride OK. Toch hebben we besloten om de optie Volume Navigatie ook aan te kopen, aangezien deze functionaliteit erg gemakkelijk te gebruiken is en beeldfusie in de toekomst steeds meer gemeengoed gaat worden,” laat een enthousiaste Klok weten. De functionaliteit blijkt eveneens toepasbaar voor andere disciplines. “Wij denken er nu over om deze Volume Navigatie-techniek ook te gaan toepassen in samenwerking met de urologen voor prostaatbiopten.”