Deventer Ziekenhuis kiest ziekenhuisbreed voor GE echosystemen

In de komende jaren krijgt het Deventer Ziekenhuis te maken met een investeringspiek in medische apparatuur. Deze piek wordt veroorzaakt door het bereiken van het einde van de (technische) levensduur van de apparatuur, tien jaar na de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis aan de Nico Bolkesteinlaan.

Deventer echo

Foto: De heer M.Draijer, Klinisch Fysicus en de heer J.Geeraths, Senior Inkoper bij de nieuw aangekochte LOGIQ™ E9 XDclear 2.0


In 2015 is in het Deventer ziekenhuis gestart met het voorbereiden van de gezamenlijke aanschaf van meerdere echosystemen. In beeld waren de echosystemen die in de periode 2015 tot 2022 het einde van hun technische levensduur bereiken, en daarmee deel uitmaken van een vervangingsinvestering. Bij de inventarisatie van deze echosystemen is ook aan diverse vakgroepen gevraagd naar andere wensen om uit te breiden op het gebied van echoapparatuur.

Deze eisen en wensen zijn allemaal meegenomen in het aanschaftraject. Voor dr. ir. Matthijs Draijer (Klinisch Fysicus) en Jeff Geeraths (Senior Inkoper), die op dat moment slechts kort in dienst waren bij het Deventer Ziekenhuis was het een mooie uitdaging om dit project op te pakken. Zij vertelden GE Healthcare wat er komt kijken bij een dergelijk traject. 

Pakket van eisen

Draijer: “Wij hebben gesproken met alle betrokken afdelingen (anesthesie/pijnpoli, cardiologie, dialyse, gynaecologie, IC, KNF, radiologie, OK, reumatologie en SEH) en per toepassing een functioneel pakket van eisen opgesteld. De specificaties voor de apparatuur verschillen daarom per afdeling of vakgroep. Zo worden aan een eenvoudig toestel op de SEH andere eisen gesteld dan aan die voor zeer hoogwaardig beeldmateriaal bij radiologie, gynaecologie of cardiologie. Wij wilden hiermee een objectief scoringssysteem bereiken, waarbij persoonlijke voorkeuren geen rol spelen. De functionaliteitseisen zijn voor alle leveranciers hetzelfde, waardoor je appels met appels kunt vergelijken.” 

Belangrijk is om aan alle afdelingen een weging toe te kennen die in verhouding staat tot datgene wat men in hun programma van eisen heeft geformuleerd. Een ieder moet het gevoel krijgen dat zijn opmerkingen en beoordelingen even zwaar wegen in het totale project. Geeraths: “Als beoordelingscriteria konden de gebruikers kiezen uit onvoldoende, voldoende of goed. Als meerdere afdelingen een voldoende scoren op een bepaald item, kan men achteraf niet aangeven dat men met de uiteindelijke keuze voor apparatuur niet akkoord is. Dit is natuurlijk essentieel voor de evaluatie en de uiteindelijke keuzevorming nadat alle proefplaatsingen hebben plaatsgevonden.” 

Negometrix 

Het aanschaftraject is via Negometrix in de markt gezet. Het Deventer Ziekenhuis heeft hierbij gekozen de kwaliteit voor 60% mee te laten wegen, de prijs voor 40%. Twaalf leveranciers zijn uitgenodigd om aan te geven of en hoe zij aan de eisen kunnen voldoen. Uit de score die volgde, kwamen uiteindelijk drie leveranciers naar voren met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Zij zijn met hun apparatuur in het ziekenhuis geweest, waarbij de afdelingen radiologie, cardiologie en gynaecologie de gelegenheid hadden de aangeboden apparatuur in de klinische setting de testen. Voor de overige deelnemende afdelingen was in een verpleegkamer een inloopsessie georganiseerd, waarbij medewerkers de aangeboden apparatuur aan de tand konden voelen. “Dan gaat het niet om een knopje dat links of rechts zit, maar echt om functionaliteit en gebruiksgemak,” aldus Geeraths. 

“Aan de hand van de beoordeling door alle deelnemers van deze proefplaatsingen hebben wij de leveranciers gevraagd een ‘best & final offer’ te doen. Op basis daarvan hebben wij als projectgroep een advies over het vervolgtraject uitgebracht aan de raad van bestuur, die dit heeft overgenomen. De keuze uit de drie firma’s van de proefplaatsing is uiteindelijk gevallen op GE Healthcare door de hoge kwaliteit in combinatie met de geoffreerde T.C.O. en prima gebruikersbeoordelingen.” 

Het hele project heeft veel voorbereiding gevergd, maar dit leverde uiteindelijk ook veel op. Draijer: “Wij hebben nu één leverancier, met één soort onderhoudscontract, gelijksoortige trainingen, één soort software, uitwisselbare apparatuur, en last but not least: volumekorting. Veel voordelen dus.” Het ziekenhuisbrede echotraject is in het Deventer Ziekenhuis een voorbeeld gaan vormen voor andere te vervangen apparatuurgroepen. Bijvoorbeeld de flexibele endoscopen. “Het gaat hierbij niet alleen om een voorbeeld op het gebied van verwerving, aanschaf en beheer, maar het heeft ook als input gediend voor het aanpassen van bijvoorbeeld investeringsprocedures.”

Lees hier over de ervaring van de afdeling Radiologie >